Ohashi inc.ECOLOGICAL TECHNOLOGY

  • ECOLOGICAL TECHNOLOGY
  • ECOLOGICAL TECHNOLOGY

CATALOG TỔNG HỢP

Chúng tôi có đủ từ máy nghiền tre đến tất cả các loại khác


GS122GE

GS122M
GS283DF

GS283MCó đầy đủ catalog chi tiết về mọi sản phẩm

GSP140G


GSM201M&GSM75M


Máy rắc phân bón

GK03&GK03-N


  • ※ Những thông số kỹ thuật trong cuốn catalog này có thể được thay đổi mà sẽ không thông báo trước
  • ※ Năng lực xử lý được ghi trong bảng các chức năng chính của máy nghiền này có nhiều giá trị khác
  • ※ Không được cho nước hay những nguyên liệu sũng nước vào máy nghiền
  • ※ Khi sử dụng máy, tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn bảo hộ lao động
  • ※ Ngoài những sản phẩm trong catalog này thì còn tất nhiều những sản phẩm khác, xin mời tham khảo hơn tại catalog chi tiết hoặc trên website của công ty
  • TEL 0952-44-3135
  • MAIL